Jäsenhuone|TyöhuoneEsiintyvä ryhmä

Huomioitavaa uudesta tietosuoja-asetuksesta

19.6.2018

Olemme huomioineet 25.5.2018 voimaan tulleen uuden tietosuoja-asetuksen.

Meillä on yhdistyksenä lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä ja sen teemme ilmoittautumisjärjestelmä Hoikassa. Jäsenrekisterissä käsiteltävät tiedot ovat: nimi, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsentietojen hallinta jäsenyyden aikana, laskutustehtävät sekä seuran sisäinen markkinointiviestintä.

Käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Jokaisella Hoika-rekisterissä olevalla tai hänen huoltajallaan on pääsy omiin tietoihinsa  salasanallaan.

Mahdolliset kysymykset voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tnv@kolumbus.fi .