Kilta

KILTATOIMINTAKeväällä 2021 TNV Killassa on jäseniä 25.

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Uskollisuuden Killassa toteutetaan entisajan kilta-ajatusta sovellettuna Svolin henkeen ja toimintaan. 

TNV Kilta perustettiin 11.11.1977. Suomen Voimisteluliiton killat on numeroitu perustamisjärjestyksessä. TNV Kilta on järjestyksessä 46. Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta johonkin Suomen Voimisteluliiton jäsenseuraan kuulunut sekä nykyinen että entinen jäsen. Killan jäsen voi käyttää kiltamerkkiä, joka kuvaa kynttilän liekkiä. Kiltalaisia yhdistää uskollisuuden sammumaton liekki. Liekissä on kaikki Killan symboliset värit.

Killalla on perustamisseremoniat, joissa jokaiselle jäsenelle (tyttäret, sisaret, emännät, Kiltamuori, Kilta-äiti) annetaan tunnuslauseet. Killalla on symbolinaan eriväriset kynttilät:

- suuri valkoinen kynttilä   - ikuinen liekki
- keltainen kynttilä           - viisaus, Kiltamuorin tunnus
- punainen kynttilä           - rakkaus, Kiltaäidin tunnus
- vihreä kynttilä               - ymmärrys, emäntien tunnus
- sininen kynttilä              - uskollisuus, sisarten tunnus
- pieni valkoinen kynttilä   - puhtaus, tyttärien tunnus  

Uskollisuuden Killan emännistön muodostavat:

Kiltamuori, muistojen arkun vaalija Irja Kleemola 
Kilta-äiti, Killan puheenjohtaja Arja Nurmi
Muistiinmerkitsijä, sihteeri Anna Kurkela 
Raha-arkunvartija, rahastohoitaja Rauha Kojo
Jäsen, Anneli Lievonen

Killan edustaja on ollut edustettuna TNV:n hallituksessa vuodesta 1992. Killan periaate on " Kiltasisarta ei jätetä". Kilta käy mm. tervehtimässä ikääntyneitä jäseniään, muistaa jäsenten syntymäpäivät, ja käy poisnukkuneiden haudoilla. TNV Kiltaan kuuluu tällä hetkellä 25 jäsentä. 

Lisätietoja kunniapuheenjohtaja Irja Kleemolan historiikissa.  

Tiedot koonnut Ritva Lindstedt